Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jubileusz 35 -lecia Wolbromiaków

Główna treść

Jubileusz 35 -lecia Wolbromiaków

W roku 2014 przypada 35 rocznica funkcjonowania Zespołu Pieśni i Tańca Wolbromiacy. Z tej okazji od kilku miesięcy przygotowywany był specjalny jubileuszowy koncert, prezentujący najpiękniejsze elementy repertuaru zespołu. 3 maja odbył się pierwszy z czterech zaplanowanych na jubileuszowy rok koncertów – jako pierwsi na widownię zaproszeni zostali byli i obecni członkowie zespołu, instruktorzy i przyjaciele zespołu.

Spotkanie – obok imponującego koncertu – stało się okazją do sympatycznych spotkań, wielu wspomnień i wzruszeń. Gratulacje składali między innymi posłanka Lidia Gądek oraz burmistrz Jan Łaksa. Przybyli dawni instruktorzy i współpracownicy zespołu, wspomniano o tych, którzy odeszli już na zawsze…

Na przestrzeni lat z młodzieżą pracowała grupa opiekunów i instruktorów. Założycielką i długoletnią kierowniczką Wolbromiaków w latach 1979 -1991 była pani Barbara Motowidlak., która prowadziła zespół we współpracy z Maksymilianem Pasierbem – instruktorem muzycznym w latach 1979 -1992;( zmarł w 2013 r), Konradem Kowalczykiem – choreografem i instruktorem tańca w latach 1979 -1988, Marianem Dulińskim – instruktorem muzycznym w latach 1979 -1991 (zmarł w 2008 r.) i Tadeuszem Mąką – kapelmistrzem w latach 1979-1990.

W kolejnych latach zespołem kierowali i współpracowali:
Ryszard Janik – kierownik zespołu w latach 1991 – 1995
Maria Osadzińska – choreograf i instruktor tańca w latach 1988 – 2009
Krzysztof Chaliński – kierownik zespołu w latach 1995 – 2000; zmarł w 2014 r.
Aleksander Sowiński – instruktor muzyczny w latach 1992 – 1995
Halina Knap – instruktor tańca w latach 1992 – 1997
Marek Skuła – instruktor muzyczny 1995 – 2002
Grzegorz Pasierb – instruktor muzyczny 2003 – 2008
Zofia Neter – instruktor muzyczny w latach 1985 – 1995 (gr. dziecięca)
Anna Kaziród – instruktor tańca  w latach 1985 – 1995 (gr. dziecięca)
Łukasz Neter – choreograf i instruktor tańca w latach 2008 – 2011 (gr. dziecięca)
Marta Gaweł – instruktor muzyczny.

Przez prawie cały czas (z niewielką przerwą) istnienia zespołu w jego dokonaniach brała udział Agnieszka Gołembiowska-Karoń – od 1980 r. jako członek, a potem choreograf i instruktor tańca w latach 1985 – 1992 i znowu od 1997 do dnia dzisiejszego; a także kierownik zespołu od roku 2001 do dziś.

To właśnie Agnieszka Gołembiowska – Karoń przekazała nam kilka ciekawostek o zespole, swoistej wizytówce Wolbromia, która 35 lat temu powstała przy Domu Kultury jako zespół zrzeszający wolbromskich licealistów:

Garderoba ZPiT Wolbromiacy mieści dziś ok. 350 kompletów strojów z różnych regionów Polski oraz ok. 200 par mniejszych i większych rozmiarów butów ludowych. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy tańczącej przez lata młodzież oraz ich najbliższych, którzy sami niestrudzenie dbają o kostiumy (piorą, naprawiają buty i ubiory),  część tych strojów służy zespołowi już ponad 30 lat.  

Od początku istnienia członkami zespołu Wolbromiacy było blisko 1000 osób, w tym 86 rodzeństw, zespołowe przyjaźnie w 21 przypadkach zakończyły się małżeństwem, a obecnie w zespole tańczy już drugie pokolenie tancerzy (niedługo zacznie trzecie…).  Wolbromski zespół pieśni i tańca był obiektem badawczym w 20 pracach dyplomowych. 

Wolbromiacy mimo, iż są zespołem amatorskim, mają ustaloną renomę nie tylko w regionie, ale również poza granicami Polski. Prezentowali swój program  na ponad  800 koncertach na wielu scenach Polski i poza jej granicami, udział w 20 Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych. Uczestnicząc w festiwalach odwiedzili 12 państw, w tym: Ukrainę, Węgry, Czechy, Portugalię, Grecję, Turcję, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Republikę San Marino i Rumunię. W swojej 35-letniej działalności Zespół Pieśni i Tańca Wolbromiacy wielokrotnie prezentował swój program scenach Polski i poza jej granicami, m.in.:  na Ukrainie, w Czechach, w Turcji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji,  w Rumunii,  na Węgrzech i we Włoszech. Do ważniejszych osiągnięć zespołu w latach 1982 – 2013 należą I i II miejsca oraz wyróżnienia na Międzywojewódzkich Spotkaniach Tanecznych WOJ-TAN, Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski, Powiatowym Festiwalu Kultury, Międzynarodowych  Festiwalach Folklorystycznych w: Czechach, Niemczech, Turcji i Węgrzech.
Od 2005 r. zespół “Wolbromiacy zrealizował także 9 projektów kulturalnych,  w ramach:
Programu Młodzież w działaniu – 7 projektów;
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1 projekt;
Województwa Małopolskiego – 7 projektów;
Powiatu Olkuskiego – 2 projekty.

ZPiT Wolbromiacy jest również jedynym zespołem folklorystycznym w powiecie olkuskim, który   z powodzeniem realizuje swoją misję nieprzerwanie od 35 lat. Zespół liczy obecnie  85 aktywnie tańczących osób, w wieku 9 – 26 lat (3 grupy wiekowe). Tradycją również stał się udział w koncertach jubileuszowych, tańczącej grupy byłych członków zespołu, łącznie z reprezentantami grupy założycielskiej (w wieku ok. 55 lat) – łącznie 42 osoby zwanych żartobliwie Old Boyami. 2-3 razy w ciągu roku przedstawiciele zespołu wraz z instruktorami organizują lekcje regionalne  w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Wolbrom.

W swoim repertuarze Wolbromiacy posiadają piosenki, przyśpiewki i tańce 7 regionów Polski: lubelskiego, rzeszowskiego, opoczyńskiego, śląskiego, kujawskiego, łowickiego: suita Śmigus-dyngus i  Na łowicką nutę, krakowskiego Na krakowskim rynku – barwne widowisko taneczne, stanowiące zbiór przyśpiewek, tańców, obrzędów  i scenek rodzajowych regionu krakowskiego z udziałem postaci przekupek i Lajkonika  oraz tańce narodowe:suita tańców polskich wg T.Kiesewetter’a, suita Staropolskie powitanie – polonez i mazur w kontuszach staropolskich, suita Uciekła mi przepióreczka – polonez i mazur w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego, a także przyśpiewki i tańce innych narodów.

-Dorobek twórczy, artystyczny, organizatorski, badawczy i popularyzatorski  ZPiT Wolbromiacy to łącznie 180 min programu wokalno-tanecznego, prezentującego polskie tańce  i przyśpiewki regionalne, narodowe oraz innych narodów – informuje kierowniczka i choreograf zespołu.-  W zespołowym archiwum znajdują się zapisy nutowe oraz nagrania muzyczne suit regionalnych na nośnikach CD, opracowanych specjalnie dla ZPiT Wolbromiacy, nagrania video programu artystycznego (amatorskie)  za lata 1999-2013, kroniki zespołu za lata 1979 – 2013, zdjęcia – na nośnikach CD i w wersji papierowej z lat 1979 – 2014, dyplomy i nagrody  w przeglądach i festiwalach za lata 1980 – 2013, książka autorstwa B.M. Graczyk  pt. Już 20 lat tańczą i śpiewają Wolbromiacy  (rok wyd. 1999), foldery i ulotki promocyjno-reklamowe, śpiewnik zespołowy pt. Śpiewaj z Wolbromiakami (rok wyd. 2009). Z udziałem Wolbromiaków zostały też nakręcone dwa krótkometrażowe filmy dokumentalne. Pierwszy z nich z 2006 r. w reżyserii Tomasza Jurkiewicza – absolwenta Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  drugi  z 2008 r. we współpracy z Opus Film Sp. z o.o. w ramach projektu Izrael – Polska. Nowe spojrzenie, realizowanego pod patronatem Instytutu Adama Mickiewicza  i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reżyserką filmu jest izraelska studentka Dana Rubin.

– Obchody jubileuszu działalności Zespołu Pieśni i Tańca Wolbromiacy mają charakter cykliczny: organizowane są już po raz 7, od 1984 r., co 5 lat. Każdorazowo są mocną promocją polskiej kultury ludowej i ludowego dziedzictwa narodowego. Nad obecnym jubileuszem patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informuje Agnieszka Gołembiowska-Karoń. – Prace nad programem tegorocznego koncertu jubileuszowego rozpoczęły się już na początku 2013 r., od stycznia 2014 r. dodatkowo, w każde niedzielne przedpołudnie do koncertu przygotowywała się 45-osobowa grupa byłych członków zespołu – opowiada szefowa zespołu. – Koncerty ZPiT Wolbromiacy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, gromadząc liczną publiczność – niejednokrotnie liczniejszą, niż zapraszane, komercyjne zespoły – podkreśla z dumą Agnieszka Gołembiowska – Karoń.

Dużo by mówić o codziennej pracy, próbach, zabiegach o środki na stroje, własnej „inwencji twórczej” w tym zakresie… Wolbromiacy – co zgodnie podkreslali przybyli goście, którzy tańczyli przed laty i obecni człoknowie zespołu – to jedna wielka rodzina, przyjaźnie, które przetrwały lata, miejsce, gdzie twórczo i pożytecznie spędza czas wolbromska młodzież od 35 lat.

Jubileusz Wolbromiaków potrwa cały rok. Przed nami jeszcze trzy możliwości zobaczenia specjalnie przygotowanego na tę okazję pięknego koncertu, będącego przeglądem wieloletniej pracy zespołu:
15 czerwca – koncert otwarty dla wszystkich zainteresowanych
21 września – dla sponsorów od lat niezawodnie wspierających działalność grupy
28 grudnia – dla wszystkich chętnych.

Ewa Barczyk (w zespole w latach 1980-84