Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jubileusze 50, 60 i … 70 lecia pożycia małżeńskiego

Główna treść

Jubileusze 50, 60 i … 70 lecia pożycia małżeńskiego

W Domu Kultury odbyła się uroczystość, podczas której burmistrz Adam Zielnik udekorował pary Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.