Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kapliczki odzyskały dawny blask

Główna treść

Kapliczki odzyskały dawny blask

Zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także są świadectwem odwiecznej religijności mieszkańców naszej małej ojczyzny. Tuż przed świętami dokonano uroczystego odbioru prac remontowych dwóch starych kapliczek, odrestaurowanych dzięki zabiegom mieszkańców Jeżówki, na czele z radną Agatą Wójcik.

Dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wys. 13 tys. zł oraz środkom własnym Gminy Wolbrom przywrócony został dawny blask dwóch kapliczek w Jeżówce: św. Rocha oraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ogólny koszt renowacji tych zabytkowych obiektów wyniósł ok. 51 tys. zł. Stare kapliczki stanowiące ważny element naszej historii, często fundowane były jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla danej wspólnoty wydarzeń. Dziś również są istotnym czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Jak podkreśla Radosław Kuś, podinspektor Zespołu ds. Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, podejmując prace remontowe lub konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, będących materialnym świadectwem dawnych czasów, konieczne jest dochowanie szczególnej staranności i wykonywać z dbałością o zachowanie ich pierwotnej i zabytkowej substancji oraz przez osoby posiadające do tego typu prac stosowne kwalifikacje z użyciem odpowiednich materiałów. Renowację dwóch kapliczek w Jeżówce wykonał Piotr Krzemień – konserwator dzieł sztuki specjalizujący się w rzeźbie.

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przed remontem
po remoncie
Kapliczka św. Rocha przed remontem