Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kasa w UMiG udostępniona dla klientów

Główna treść

Kasa w UMiG udostępniona dla klientów

Od 18 maja będzie można osobiście dokonywać opłat za podatki i opłat lokalnych w kasie Urzędu. Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców jak i pracowników, w celu zachowania bezpiecznego dystansu, obowiązywał będzie limit 4 osób jednocześnie. Aby dostać się do kasy prosimy o korzystanie z wejścia od strony Rynku.

Wprowadzone od 22 kwietnia obostrzenia w zasadach obsługi interesantów w pozostałych Referatach i Wydziałach UMiG Wolbrom nadal obowiązują.
Przypominamy, że czynne są wszystkie Wydziały, jednakże aby załatwić w nich sprawę należy uprzednio umówić się telefonicznie. W celu załatwienia sprawy, odpowiedzialny merytorycznie pracownik umówi się z Państwem na konkretny dzień i godzinę. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej UMiG: www.wolbrom.pl
Skorzystać można także z dzwonka, umieszczonego przy wejściu do budynku UMiG od strony Rynku. Pracownik Obsługi Klienta przywoła właściwego pracownika, który zajmie się sprawą.
Nie zmienia się też obsługa w Zamiejscowym Referacie Pojazdów, który czynny jest w godz. 8:00 – 13:00. Interesanci proszeni są o korzystanie z wejścia od ul. Krakowskiej. Kontakt telefoniczny pod numerem 32 70 65 303.