Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejne problemy w porozumieniu ze Starostwem

Główna treść

Kolejne problemy w porozumieniu ze Starostwem

Jak zawiadomił Gminę wczoraj po południu ogólnikowym pismem, skierowanym do burmistrza Jana Łaksy wicestarosta Paweł Piasny, Starostwo wyłoniło nowego wykonawcę remontu ul. 1 Maja. Starosta nie uznał za stosowne poinformować władz Wolbromia kto nim jest, oczekuje natomiast od Gminy Wolbrom zabezpieczenia 40% na nowo wyliczonych kosztów remontu w wysokości 3.555.148,09 zł. To kwota znacznie wyższa niż zapisano we wcześniejszych ustaleniach.

Zachowanie wicestarosty burmistrz Jan Łaksa uznał za niepoważne i nieodpowiedzialne.

– Kolejny raz Powiat traktuje Gminę Wolbrom, jako bezwolnego petenta, który nie ma prawa wiedzieć za co będzie płacić – denerwuje się burmistrz Łaksa. W swoim kompletnie niepoważnym piśmie, wicestarosta nie tylko nie podaje żadnych informacji na temat nowego wykonawcy, ale nie informuje na jakiej podstawie wyliczono nowe kwoty. Nie znamy żadnych szczegółów, za to mamy w ciemno przekazać zwiększoną dotację – podkreśla oburzony burmistrz.  Starosta w swoim piśmie powołuje się na zapis umowy z dn. 2 lipca 2014 r. , czyli sprzed przetargu, w którym wkład gminy w koszty modernizacji określone zostały na poziomie 40% wartości poprzetargowej. Zapomina jednak zupełnie, że do wspomnianej umowy, już po rozstrzygnięciu przetargu, podpisano obowiązujący aneks, w którym wyliczono dokładnie jaką kwotę stanowi owe 40% wkładu Gminy. W aneksie podpisanym przez Gminę i Starostwo 23 lipca 2014 r. zapisano bowiem, że Gmina wniesie w koszty remontu ul. 1 Maja kwotę 1.194.729,27 zł.

Z pisma przesłanego wczoraj do wolbromskiego magistratu wynika, że w drodze negocjacji  z nowym wykonawcą koszt remontu wzrośnie do 3.555.148,09 zł., a tym samym Starostwo oczekuje od Gminy wpłaty kwoty znacznie wyższej niż wynika to z podpisanego aneksu, bo 1.422.059,23 zł.

– Taka kwota nie była wcześniej uzgadniana z władzami Wolbromia. Wiadomo, że bardzo zależy nam na wykonaniu tego remontu jak najszybciej, nie możemy jednak tolerować arogancji wicestarosty i wydawać publicznych środków bez żadnej wiedzy na jakiej podstawie wyliczono kolejny raz koszty remontu ul. 1 Maja – podsumowuje burmistrz Łaksa, dodając, że nawet zrozumiały pośpiech nie usprawiedliwia postępowania władz Powiatu. – Mam nadzieję, że nie jest to celowe działanie i sprawa znajdzie cywilizowane rozwiązanie – podkreśla Jan Łaksa. Nie będę też komentował faktu, że skierowane do mnie pismo jeszcze zanim dotarło do wolbromskiego urzędu zostało opublikowane w Internecie przez jednego z kandydatów na burmistrza.

W piśmie do Burmistrza Starosta deklaruje również, że w przypadku uzyskania przez Powiat Olkuski środków wynikających z kar i odszkodowań od Eurovii – poprzedniego wykonawcy remontu, który odstąpił od umowy , środki te zostaną zwrócone Gminie w proporcjach zgodnych z wysokością przekazanej pomocy, ale nie ma jednak żadnej gwarancji, że do tego dojdzie.


Wydawać się mogło, że wyłonienie wykonawcy zastępczego rozwiąże problem remontu ul. 1 Maja i będziemy już tylko trzymać kciuki o sprzyjające warunki do wykonywania prac. Niestety – postawa władz Powiatu Olkuskiego nadal nie budzi optymizmu.

Ewa Barczyk

W załączeniu treść pisma wicestarosty Pawła Piasnego do burmistrza Jana Łaksy:

fax-Gmina-Wolbrom.pdf