Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok do domknięcia wolbromskiej obwodnicy

Główna treść

Kolejny krok do domknięcia wolbromskiej obwodnicy

Przed dwoma laty zakończyła się budowa dwóch odcinków wyczekiwanej od lat obwodnicy Wolbromia, odcinka I etapu o długości 1,049 km od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej oraz 2,663 km odcinka II etapu (od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej). Aby południowa obwodnica spełniała swoje zadania i wyprowadzała uciążliwy ruch samochodowy poza miasto, a w szczególności udrożniła ruch w rejonie skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ul. Krakowskiej, budowa III etapu obwodnicy od ulicy Skalskiej do szosy Olkuskiej jest nieodzowna. 

Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Budowy (ZRID) III etapu obwodnicy Wolbromia zostało wydane przez Pana Łukasza Kmitę – Wojewodę Małopolskiego w dn. 1 października 2021 r. , który nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie zgodnie z deklaracjami Pana Marszałka Łukasza Smółki i Pani Marszałek Iwony Gibas Zarząd Województwa Małopolskiego zabezpieczył środki na realizację zadania. Powyższe działania otworzyły tym samym drogę inwestorowi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, aby ruszyć z przetargiem. Wyczekiwany przez mieszkańców Wolbromia oraz kierowców jadących z Olkusza w kierunku Miechowa przetarg Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił 8 listopada. 

Zgodnie z warunkami przetargu wybrany wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert upływa 9 grudnia. Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) o długości ok. 1 km wraz z budową obiektów inżynierskich i chodników oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Wyłoniony wykonawca w pierwszej kolejności uporządkuje teren i przeprowadzi wycinkę zieleni, wzmocni grunty i dokona budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G. Na ul. Szosa Olkuska powstanie rondo. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie którego koszt wyniósł ponad 330 tys. zł. uwzględniono także budowę systemu odwadniającego drogę. Koszt budowy odcinka III etapu ma wynieść przeszło 22 mln zł.

 Jest to kolejny, jakże ważny krok by odcinek od ul. Skalskiej do ul. Szosa Olkuska powstał jak najszybciej. Pozwoli to usprawnić komunikację na krzyżówce DW 783 i DW 794 przy przejeździe, gdyż domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie całego ruchu tranzytowego (głównie ciężarowego) z Olkusza do Miechowa, z pominięciem wiecznie zakorkowanego skrzyżowania. Na budowę III etapu obwodnicy mamy zabezpieczone 2,5 mln. zł. na wykupy gruntów, a budowa blisko kilometrowego odcinka obwodnicy to około 22 mln. zł. które zapewni Województwo Małopolskie – oznajmił burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik

Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. generalnym pomiarem ruchu, droga nr 783 z Olkusza do Wolbromia i dalej do Miechowa jest najbardziej obciążona ruchem drogą wojewódzką w powiecie olkuskim. Przejeżdża nią blisko 7,3 tysięcy samochodów na dobę. Z racji cotygodniowych targów w środy i czwartki liczba pojazdów jeszcze wzrasta, powodując w godzinach szczytu paraliż miasta. Domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie ruchu tranzytowego z Olkusza do Miechowa, z pominięciem ciągle korkującego się skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ul. Krakowskiej.