Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główna treść

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/mdla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia27.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.00 dnia 27.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  27.01.2020 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów. 
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 27.01.2020 r. i na dzień 28.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 27.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 27.01.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowotarski,
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 27.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 275 800.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 27.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, powiaty: brzeski, krakowski, nowosądecki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 27.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 990 000.
Dzień 28.01.2020 r
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 28.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 294 800.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
– unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
– nie wietrz pomieszczeń,- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
– unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– nie wietrz pomieszczeń,
– nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 
Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza  
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania27.01.2020  r. godz. 9:00
Podstawa prawna– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych– Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
– Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings