Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główna treść

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia24.01.2020 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 8.00 dnia 24.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  25.01.2020 r.
PrzyczynyWarunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.
rognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 24.01.2020 r. i na dzień 25.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 24.01.2020 r. 
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 24.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków i Nowy Sącz oraz powiaty oświęcimski, nowotarski, nowosądecki, olkuski, krakowski, suski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 24.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 891 000
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
–  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 

Zaleca się również:
–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania24.01.2020 r. godz. 8.00
Podstawa prawna– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych– Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
– Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings