Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs filmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Główna treść

Konkurs filmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącym nakręcenia spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 r. a ogłoszenie zwycięzców do 28 września 2018 r.

Cele i założenia konkursu:
1) konkurs przeznaczony będzie dla osób należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji;
2) celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo;
3) spot filmowy związany ma być z:

 • promowanie aktywności społeczeństwa z uwzględnieniem najbliższych w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,
 • uświadamianie seniorów o możliwości zadbania o siebie w razie niebezpieczeństwa,
 • aktywizacja seniorów do pomocy sąsiedzkiej;
  4) w Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik;
  5) w ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nieprzekraczalnej połowy składu zespołu;
  6) w konkursie brać udział mogą tylko osoby pełnoletnie;
  7) w trakcie przygotowania spotu reklamowego zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego;
  8) każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe. Link z informacja o konkursie:
  http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html