Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Główna treść

Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022. Do 17 lutego 2021 roku – w wersji elektronicznej, a do 19 lutego br. – w wersji papierowej organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od trzech lat lub trzech edycji), mogą starać się o wsparcie finansowe województwa.

„Mecenat Małopolski bis” to otwarty konkurs ofert, który pozwala wzbogacić ofertę kulturalną Małopolski. Jest to finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu. Dzięki nim podkreślamy też jego różnorodność kulturową i umożliwiamy aktywny udział mieszkańców oraz gości. Na lata 2021-2022 samorząd województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł – powiedziała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej, oraz tych o wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo.

Organizacja składająca ofertę do konkursu zobowiązana jest do wykazania się innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 40 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022 pn. „Mecenat Małopolski BIS”
Już w najbliższych dniach ogłoszony zostanie także drugi konkurs na projekty jednoroczne pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.