Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ,,Mistrzowie Energii” w Zespole Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1

Główna treść

Konkurs ,,Mistrzowie Energii” w Zespole Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu przystąpiła do konkursu ,,Mistrzowie Energii” organizowanego w ramach programu: Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1”.

W dniu 15 maja 2023 odbyła się kolejna akcja edukacyjna z udziałem ok. 400 uczniów i uczennic z klas 1-4 oraz 5-8 wraz Dyrektorem i gronem pedagogicznym. Akcję edukacyjno-promocyjną, dostosowaną do grup wiekowych społeczności szkolnej, prowadzili pracownicy UMiG Wolbrom wraz z firmą zewnętrzną Airly sp. z o.o.

Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni gadżetami z logo projektu a pozostali otrzymali drobne upominki z logo. Upominki i nagrody były zakupione ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1.” realizowanego przez Gminę Wolbrom.

Celem projektu edukacyjnego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1.

Akcje edukacyjne odbywały się pod patronatem medialnym „Wieści Wolbromskich” oraz www.wolbrom.pl