Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Konkurs ofert pn. ”Małopolska tu technologia staje się biznesem

Główna treść

Konkurs ofert pn. ”Małopolska tu technologia staje się biznesem

Od 2 stycznia 2020 r. organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa, którego pula wynosi 500 tys. zł.

 Dotację można uzyskać na organizację:

  • wydarzeń i spotkań technologicznych, np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe, itp.;
  •  wydarzenia i aktywności służące rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

W konkursie oferty składać mogą NGO-sy:

  • podmioty działające w społeczności start-upowej;
  • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące w tym zakresie działalność.

Informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html
Nabór trwa do 24 stycznia godziny 16.00.