Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kryształy Soli – 2019

Główna treść

Kryształy Soli – 2019

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pożytku publicznego „Kryształy Soli”, 2019 rok

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do zgłaszania organizacji pozarządowych do XV edycji tej nagrody. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi lokalnej wspólnoty. Nagroda „Kryształy Soli” ustanowiona została w 2005 roku i jest jedną z niefinansowych form współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie dobrych praktyk III sektora.

W tym roku pragniemy szczególnie docenić realizację najlepszych projektów społecznych, które wpłynęły pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz podniosły poziom i jakość życia mieszkańców Małopolski, poprzez wprowadzenie nowej kategorii konkursu „Najlepszy Projekt Społeczny”.

Tegoroczną, XV edycję „Kryształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która ufunduje nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł dla Laureata Konkursu. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Kryształy Soli” upływa w dniu 30 września 2019 r. Bardzo proszę o zaangażowanie się w promocję XV edycji konkursu i rozpowszechnienie tej informacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców. Wachlarz kategorii, w których co roku nagradzamy prężne organizacje pozarządowe, jest naprawę bardzo szeroki – od kultury, przez politykę społeczną, po sport czy gospodarkę. Z pewnością więc uda się znaleźć odpowiedniego kandydata do nagrody. Warto dodać, że oprócz osób fizycznych, kandydatów do „Krzystałów Soli” mogą zgłosić również osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy organy administracji publicznej.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 121, 12 61 60 982.