Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kto nie chce szybkiej budowy obwodnicy?

Główna treść

Kto nie chce szybkiej budowy obwodnicy?

Na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały o wpisaniu do WPF wybranych inwestycji. 15 radnych poparło również udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w zakresie współfinansowania obwodnicy, co jest warunkiem szybkiego podpisania stosownych umów na konkretne działania w terenie już w tym roku. Na sesji nadzwyczajnej doszło jednak do sytuacji, którą burmistrz Jan Łaksa określił jako kuriozalną.

Okazało się bowiem, że w gronie Rady zasiadają przedstawiciele społeczności lokalnej, którzy prowadzą intensywne działania zmierzające w ostateczności nawet do powstrzymania budowy obwodnicy… Radni Kazimierz Pacia i Marian Ligienza, choć byli na sali, udziału w głosowaniu za udzieleniem pomocy samorządowi Województwa Małopolskiego nie wzięli w ogóle (przewodniczący Włodzimierz Żurek ostro podsumował takie zachowanie stwierdzeniem, że udział w głosowaniu to podstawowy obowiązek radnego), a radni Ewa Kazimierska i Stanisław Kołodziej wstrzymali się od głosu. – Tym samym postawili się w grupie osób przeciwnych budowie obwodnicy – komentuje burmistrz Jan Łaksa, pytając: – Co na to mieszkańcy ulic Krakowskiej, Rynku, Żwirki i Wigury i Miechowskiej rozjeżdżonych przez TIR-y? A  rodzice dziesiątków dzieci codziennie wędrujących tą niebezpieczną trasą do szkoły przy Mariackiej?

Dodatkowo na obrady nie przypadkiem przybyli namówieni przez któregoś z radnych dwaj mieszkańcy Brzozówki, którzy nie rozumiejąc sytuacji i nie bacząc na poważne zaawansowanie sprawy obwodnicy zapowiedzieli protest przeciwko jej budowie w planowanym przebiegu, bojąc się rzekomego wzmożenia ruchu na drodze powiatowej biegnącej przez wieś i narzekając na brak chodników oraz zaniedbane rowy przy tej drodze…

Radni, którym dobro mieszkańców i rozwój gminy leży na sercu, mogliby, a nawet powinni  zaangażować się w wyjaśnianie mniej  doinformowanym mieszkańcom faktów i prawdopodobnych skutków ewentualnych protestów na tym etapie realizacji inwestycji, nie wszystkim jednak z sukcesem, który będzie można przypisać obecnej władzy po drodze… Ponieważ niektórych mieszkańców niepokoi sprawa usytuowania obwodnicy w pobliżu ich domów, łatwo cynicznie wykorzystać tę niewielką stosunkowo grupę osób do walki politycznej. Na obwodnicę czeka od wielu lat cały zakorkowany, zmęczony ciężkim ruchem Wolbrom. Być może wybrany przebieg trasy obwodnicy nie satysfakcjonuje wszystkich jednakowo, ale idealnej lokalizacji zapewne nie ma.

Według burmistrza wracanie do projektów, o których mówiło się przed laty nie ma sensu – aktualna sytuacja jest bardzo konkretna: projekt został wybrany, przygotowano wszystkie wymagane dokumenty, są wymagane zgody i źródła finansowania. – Przywoływane są bliżej nieokreślone projekty sprzed lat, bez szans na realizację, a torpeduje się realne możliwości, które już z trudem wypracowaliśmy. Trzeba powiedzieć jasno – obwodnica może powstać w najbliższym czasie, ponieważ są już odpowiednie decyzje i środki finansowe: województwo zabezpieczyło na pierwsze dwa etapy obwodnicy blisko 30 mln zł, a gmina prawie 700 tys. zł podkreśla burmistrz Łaksa – na tym etapie planowania inwestycji jest już za późno na zasadnicze zmiany, chyba, że chcemy wszystko zaprzepaścić. Trzeba sobie też racjonalnie uzmysłowić równicę między nowoczesną, przystosowaną do różnych obciążeń, zabezpieczoną od hałasu obwodnicą, a wąską starą ulicą przez centrum miasta, pełną niebezpieczeństw płynących z ciężkiego ruchu. Niestety – nadchodzą wybory, które rządzą się swoimi, niejednokrotnie mało racjonalnymi prawami… oby nie przeszkodziły w kończeniu trudnych spraw, ważnych dla mieszkańców, a nie tylko doraźnych interesów polityków. Oby nie skończyło się gorzej niż w Olkuszu, gdzie mieszkańcy „obudzili się” z protestami już w trakcie realizacji inwestycji w terenie…  Apeluję do mieszkańców, aby nie wierzyli w niesprawdzone informacje i nie dawali sobą manipulować – jeżeli macie pytania, nie słuchajcie plotek, ale sprawdzajcie u wiarygodnych źródeł – dodaje burmistrz, podkreślając  – Powtarzam – obwodnica może powstać w niedługim czasie, ale przez nierozważne posunięcia możemy ją również stracić. Na te środki jest wielu chętnych w innych miastach!

Ewa Barczyk

UCHWAŁA NR LIII/830/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, wśród ktorych znalazły się zapisy dotyczace budowy obwodnicy Wolbromia.