Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Lato – czas remontów

Główna treść

Lato – czas remontów

Trwają prace poprzedzające remont ulic 1 Maja i Młyńskiej. WZWiK dokonuje wymiany wodociągu wzdłuż tych ulic co skutkuje niekiedy przerwami w dostawach wody. Mieszkańców zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie internetowej zakładu, gdzie zamieszczane są na bieżąco komunikaty o utrudnieniach. W najbliższy poniedziałek kończy się czas na składanie ofert przez zainteresowanych wykonaniem remontu tegorocznej wolbromskiej schetynówki.

W miarę posiadanych środków gmina Wolbrom realizuje tegoroczny plan remontów dróg gminnych. MZGKiM wykonuje modernizacje, na które gmina uzyskała z funduszu przeznaczonego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych poza granicami administracyjnymi miast, remontując przy ich udziale wiejskie drogi dojazdowe do pól . Zakończono już prace na tzw. Międzytorzu w Jeżówce, MZGKiM przygotowuje się do rozpoczęcia robót na łączniku pomiędzy Porębą Dzierżną a Bożą Wolą, a następnie odcinku drogi w Porębie Górnej i tzw. droga „do Mazura” w Jeżówce. Gotowa jest już droga gminna zwana Gościńcem w Dłużcu (remont współfinansowany ze środków na usuwanie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych). MZGKiM zakończyło także prace budowlane przy parkingu na placu Wolności w obrębie os. Skalska. Ukończone są tegoroczne remonty na ul. Wyzwolenia i Garbarskiej, a także odcinki dwóch dróg na os. Wąwóz Kapkazy. Trwają prace remontowe na ul. Bocznej i Na Stoku.

O rozpoczęciu prac związanych z remontem nawierzchni i chodników na ul. 1 Maja, która została już przekazana jako front robót przez Zarząd Drogowy w Olkuszu wykonawcy remontu, będziemy starali się informować na bieżąco – zwłaszcza w kontekście utrudnień komunikacyjnych.

Ewa Barczyk