Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Lekcja ze świadkami historii

Główna treść

Lekcja ze świadkami historii

Młodzież chce wiedzieć i pamiętać o wydarzeniach historycznych. Najciekawsze lekcje historii to te, które w jakiś sposób dotykają nas samych. Miłośnicy żywej historii, członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, spotkali się ostatnio z żyjącymi jeszcze osobami represjonowanymi przez władze komunistyczne za walkę o wolność w szeregach AK i organizacji walczących z szerzącym się tuż po wojnie nowym ustrojem.

Młodzi pasjonaci historii, członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, do którego należą uczniowie z powiatu olkuskiego uczęszczający do IV LO w Olkuszu często biorą udział w wydarzeniach pomagających im zgłębiać tajniki dawnych dziejów. Uczestniczą w rekonstrukcjach historycznych wydarzeń, popularyzują nieznane fakty, organizują spotkania z fachowcami i żyjącymi jeszcze świadkami dawnych wydarzeń. Takie właśnie spotkania to niezwykła okazja do poznania osobistych doświadczeń, wspomnień i wrażeń ludzi uwikłanych w tragiczne losy naszej ojczyzny. Niedawno odbyło się spotkanie tej młodzieży z mieszkańcami Wolbromia Edmundem Rogalskim i Brunonem Piekarskim, którzy byli represjonowani przez władze komunistyczne za udział w działaniach konspiracyjnej grupy Armia Podziemna działającej na terenie Wolbromia w latach 1948-50.

Obaj starsi panowie (już po 80-tce!) doskonale pamiętają czasy, kiedy powojenne władze siłą i przemocą wprowadzały „jedynie słuszny ustrój” w wyzwolonej z niemieckiej okupacji ojczyźnie. Jako czynni uczestnicy słynnego „procesu krakowskiego”, w którym działalność lokalnej grupy oporu przeciwko nowej władzy wykorzystano do walki z Kościołem  katolickim, mogli ze szczegółami opowiedzieć jakie metody represji stosowali komuniści wobec więźniów politycznych. Autentyczne historie, z przejęciem opowiadane przez ich uczestników, z pewnością wzbudziły większe zainteresowanie młodych ludzi niż martwy przekaz ze stron podręczników, dlatego warto wykorzystywać chęć dzielenia się wspomnieniami przez coraz mniej licznych świadków historycznych wydarzeń. Nie tylko po to, aby szerzyć wiedzę, ale także by uświadamiać młodym ludziom jak wielką wartością jest wolność i jej dobrodziejstwa.

Przy okazji Klub Historyczny im  Armii Krajowej w Olkuszu serdecznie zaprasza gimnazjalistów z terenu powiatu olkuskiego oraz nauczycieli do udziału w III edycji Gry Miejskiej „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, która odbędzie się 28. lutego 2014 r. w Olkuszu.  Poprzednie dwie edycje, które odbyły się w Olkuszu i w Wolbromiu w roku ubiegłym cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Ta nowoczesna forma edukacji, która zdobywa coraz większą popularność, nie dość, że pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się wiele na temat autentycznych wydarzeń sprzed lat na naszym terenie, to jeszcze była okazją do znakomitej zabawy dla organizatorów i uczestników. Zachęcamy nauczycieli historii do korzystania z okazji uczestnictwa w takich wydarzeniach – dają piękny efekt w postaci ciekawie pozyskanej wiedzy i tworzeniu postaw patriotycznych u młodych ludzi.

Ewa Barczyk