Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: List Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie konkursu dla najlepszych organizacji pozarządowych

Główna treść

List Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie konkursu dla najlepszych organizacji pozarządowych

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” oraz konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Z wielką przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić do zgłaszania kandydatur do tych Nagród. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz formą podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

Cieszę się, że tegoroczną edycję „Kryształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 5 000 zł dla Laureata Grand Prix 2018.

Zachęcam Państwa również do zgłaszania kandydatów do konkursu „Amicus Hominum”. W tegorocznej edycji pragniemy szczególnie docenić zaangażowanie społeczne młodzieży, poprzez wprowadzenie nowej kategorii konkursu skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do konkursu „Kryształy Soli” upływa w dniu 28 września 2018 r., a do konkursu „Amicus Hominum” w dniu 15 października 2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 906, 12 61 60 982.

Raz jeszcze zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatur, prosząc jednocześnie o przekazanie Państwu Radnym informacji o Nagrodach i terminach zgłaszania kandydatów. Zachęcam także do rozpowszechnienia informacji o prowadzonych naborach wśród środowisk lokalnych aktywistów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

z poważaniem