Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy 209 tys. złotych dotacji na drogi dojazdowe do pól

Główna treść

Mamy 209 tys. złotych dotacji na drogi dojazdowe do pól

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku Gmina Wolbrom otrzymała 209 tys. złotych dotacji na drogi dojazdowe do pól. Jest to najwyższa przyznana kwota dotacji spośród samorządów Powiatu Olkuskiego. Pozostałe gminy z powiatu otrzymały dofinansowanie: Trzyciąż 165 tys. złotych, Olkusz 65 tys. złotych, oraz Bolesław i Klucze po 30 tys. złotych. Zarząd Województwa Małopolskiego na dotacje dla gmin na remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych przeznaczył w tym roku prawie 13 mln zł.

Z programu skorzystają 162 samorządy z całego regionu.

Gmina Wolbrom wnioskowała w tym roku o kwotę 553 tys. złotych na remont ośmiu odcinków dróg prowadzących do pól położonych zarówno w sołectwach jak i w granicach miasta. Przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego kwota blisko 209 tysięcy złotych, plus tej samej wysokości kwota z budżetu Gminy Wolbrom pozwolą tym samym na wyremontowanie 6 najpilniejszych odcinków dróg o łącznej długości ok. 1,82 km w Brzozówce, Dłużcu, Kąpielach Wielkich, Porębie Górnej, Porębie Dzierżnej i Wolbromiu (ul. Łabędzia).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. zamówienie „in house” zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843 z późn.zm.) w dniu 29.07.2020r. została zawarta umowa z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na kwotę 418.498,64 zł brutto. W zakres prac zamówienia wchodzą: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowych.

Przypomnijmy. W ubiegłym roku, dzięki dotacji 150 tys. złotych oraz wyłożeniu tej samej kwoty z budżetu Gminy został wyremontowany 650 metrowy odcinek ul. Glinianej w Wolbromiu, a w 2018 r. dzięki tej samej wysokości dotacji, asfaltową nawierzchnię uzyskała ul. Gliniana na odcinku 670 metrów. Z kolei w latach wcześniejszych wygodne nawierzchnie otrzymały drogi dojazdowe do pól w kilkunastu sołectwach naszej gminy.

Na zdjęciach poniżej wyremontowana droga w Brzozówce.