Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mamy 75 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych

Główna treść

Mamy 75 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych

Wniosek “Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w Gminie Wolbrom przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 74 999,62 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Laptopy trafiają już do szkół na ternie Gminy. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym. W przyszłości sprzęt komputerowy będzie przeznaczony do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Zadanie realizowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”