Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Główna treść

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia mapę żłobków i klubów dziecięcych.
Narzędzie to, znajdujące się pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, ma służyć rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, dostępne są również inne dane tych instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.