Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Główna treść

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie podjął działania zmierzające do sporządzenia wykazu rodziców, którzy wychowali kilkoro swoich dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, celem wyróżnienia ich medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.- W tej sprawie, prosimy rodziny o kontakt z urzędem (pokój nr 220A) lub pod numerem telefonu 32 70 65 330 – zachęca Inspektor Referatu Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności – Ewa Wawrzynowska. – Chcemy wspólnie zaktualizować wykazy, by nikogo nie pominąć. Z pewnością na terenie miasta i gminy są rodziny z trojgiem czy czworgiem dzieci, które odbyły służbę wojskową lub związane są zawodowo z armią. Zebrane informacje zostaną przesłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie celem sporządzeniu wykazu rodziców, którzy zostaną uhonorowani stosownymi odznaczeniami.
Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany jest przez ministra obrony osobom, (ale też jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom i instytucjom), które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Można go nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; Srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową).