Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Modernizacja oczyszczalni coraz bliżej

Główna treść

Modernizacja oczyszczalni coraz bliżej

Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu pracuje od 1994 r. Kiedy powstała – była dumą i oczywistym świadectwem postępu. Dziś wolbromska oczyszczalnia wymaga bezwzględnej modernizacji – stare, zużyte, wciąż psujące się urządzenia ledwie dają radę oczyszczać lokalne ścieki, a nadchodzą kolejne wyzwania. Wkrótce ruszy budowa nowego odcinka kanalizacji. Mamy jednak dobre wiadomości.

–  Obecnie pracujące obiekty  są mocno przeciążone, a przeważająca część urządzeń stara i mocno zużyta, brakuje do nich oryginalnych  części zamiennych. Kolejnym wyzwaniem będzie dla nas dodatkowe obciążenie oczyszczalni ściekami z nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Łobzowie i ul. Kościuszki w Wolbromiu, którego budowa  niedługo się rozpocznie – tłumaczy dyrektor WZWiK Adam Kamionka.

– Na budowę odcinka kanalizacji w Łobzowie, czyli na terenie wiejskim Gmina pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Na część miejską, czyli odcinek łączący Łobzów z siecią w ul. Kościuszki dostaniemy – o czym właśnie dowiedzieliśmy się –  umarzalną w części pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska –  informuje burmistrz Jan Łaksa, dodając, że prace będą rozpoczęte bezzwłocznie po rozstrzygnięciu trwających aktualnie przetargów.

Działania zapobiegające najgorszemu scenariuszowi, np. awarii całej oczyszczalni, prowadzone są od lat. Procesy związane z modernizacją tak skomplikowanego obiektu wymagają poważnych, długotrwałych zabiegów. Obok doraźnych prac, utrzymujących bieżącą działalność , prowadzone są działania zmierzające do pełnej modernizacji oczyszczalni.  W roku 2009 zmodernizowana została część osadowa – uruchomiono komorę stabilizacji tlenowej osadu oraz stację mechanicznego odwadniania. Równocześnie trwały prace związane z przygotowaniem projektu modernizacji pozostałych elementów. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu, który jest już gotowy, pozyskane zostało pozwolenie na budowę, a obecnie otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że Gmina może otrzymać umarzalną w części pożyczkę z WFOŚ na pierwszy etap modernizacji. Całość zaplanowanej modernizacji to koszt ponad 32 mln. zł netto. Pierwszy etap wyliczono wstępnie na kwotę ok. 9 mln. zł brutto.

– W związku z decyzją o przyznaniu Gminie pożyczki,  WZWiK przystępuje do przygotowywania materiałów niezbędnych do ogłoszenia przez urząd Miasta i Gminy Wolbrom przetargu na wykonanie I etapu modernizacji oczyszczalni – informuje nas Mateusz Patela, odpowiedzialny za prowadzenie zamówień publicznych w zakładzie. Zgodnie z warunkami pożyczki oraz terminami związanymi z procedurą przetargową  prace na oczyszczalni mogłyby rozpocząć się wczesną wiosną, jak tylko pozwoli na to pogoda. Zakończenie realizacji I etapu planowane jest wstępnie na  sierpień 2016 r.

Ewa Barczyk