Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Można już płacić za śmieci

Główna treść

Można już płacić za śmieci

W związku z rozpoczęciem nowego roku rozliczeniowego mieszkańcom skończyły się blankiety opłat za śmieci. Zakończono już prace zamykające ubiegłoroczne rozliczenia. W najbliższym czasie do wszystkich mieszkańców dotrą nowe druki wpłat, chociaż płatności np. przez Internet, a także w kasie urzędu można dokonywać bez wezwania i druku wpłaty na dotychczasowych zasadach.

System rozliczający nasze opłaty za wywóz odpadów komunalnych przewiduje, że po 31 grudnia konieczne jest zamknięcie rozliczeń rocznych. Dopiero po podliczeniu prawidłowości wpłat przez poszczególnych właścicieli nieruchomości można otworzyć nowy rok obrachunkowy. Obecnie kończone są prace, dzięki którym będzie możliwe przygotowanie wezwań do zapłaty dla zapominalskich i innych opornych – zalegających z opłatami. Operacja była czasochłonna, ponieważ jednocześnie drukowane były nowe druki opłat, które wkrótce dotrą do wszystkich płatników. Prawdopodobnie (zapowiadano to na ostatniej sesji RM) w trakcie roku dojdzie do zmiany cen, więc na razie mieszkańcy otrzymają blankiety na 6 miesięcy. Gdyby zmiana ceny nastąpiła przed upływem pół roku i nowa cena zaczęła obowiązywać wcześniej, mieszkańcy będą o tym poinformowani.

Przypominamy:
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych ustalono w gminie Wolbrom w wysokości 11 zł za jeden miesiąc (odpady niesegregowane).
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 7,50 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).
•    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 5,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 6 i więcej osób).

Kwotę opłaty stanowi iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie. W przypadku kiedy końcówką należnej kwoty jest 0,50 zł kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnych złotówek. Opłatę za dany miesiąc należy uiścić bez wezwania do końca miesiąca:
•    na  indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, który złożył deklarację – w przypadku mieszkańców lokali i budynków jednorodzinnych
•    według ustaleń zarządcy budynku – dla mieszkańców budynków wielolokalowych (komunalnych, spółdzielczych, wspólnotowych)

Ewa Barczyk