Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Na budowie sali gimnastycznej w Łobzowie

Główna treść

Na budowie sali gimnastycznej w Łobzowie

Kosztem 3,1 mln złotych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie powstaje sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Warto zaznaczyć, iż pierwotnie kosztorys przedsięwzięcia opiewał na kwotę 6 mln, natomiast Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na ten cel 3,4 mln zł. Inwestycja finansowana jest z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019”. Na budowę sali Gmina Wolbrom otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 1 milion złotych. Ze względu na m.in. pandemię termin zakończenia prac przewiduje się w I kwartale 2022 roku.

Zakres robót obejmie budowę sali gimnastycznej i łącznika wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, elektryczną oraz modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej (przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego) i powierzchniami utwardzonymi (ciągami pieszymi), przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej wraz z rozbudową o miejsca parkingowe. Obiekt zostanie wyposażony w windę a do wejścia prowadzić będzie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących (wejście oświetlone i oznaczone przez system oznaczeń fakturowych, kontrastowo oznaczone schody z poręczami, wyposażenie sanitariatów w kontrastowych kolorach), głuchych i słabosłyszących (świetlny system powiadamiania alarmowego, pomieszczenia oznaczone w formie pisemnej) oraz z niepełnosprawnością umysłową (czytelne oznaczenia numeracji pięter, czytelne i łatwe do zrozumienia oznaczenia dróg ewakuacyjnych, odpowiednia wysokość i forma umieszczenia oznaczeń dotyczących nawigacji w budynku).