Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Na obchodach Małopolskiego Dnia Ziemi w Olkuszu

Główna treść

Na obchodach Małopolskiego Dnia Ziemi w Olkuszu

W piątek, 22 kwietnia na olkuskim rynku, odbyły się obchody Małopolskiego Dnia Ziemi. W akcję zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe i Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Olkuszu włączył się UMiG w Wolbromiu. Na stoisku Gminnego Punktu Konsulatcyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” Gminni Ekodoradcy Katarzyna Barczyk-Łyczak i Agnieszka Oleksy służyli cennymi poradami dotyczącymi sposobów dbania o środowisko oraz rozdawali ulotki informacyjne.

Impreza zgromadziła wielu mieszkańców powiatu, którzy mogli poznać m.in. zasady oszczędzania wody. Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim. Ciekawą prelekcję na temat oszczędzania wody wygłosiła Agata Knapik – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olkuszu.

Podczas wydarzenia uczestnikom rozdano aż 400 sztuk perlatorów, czyli końcówek, które zakłada się na kran. Dzięki nim użycie wody możne spaść nawet o połowę.

Celem akcji przygotowanej przez Powiatowego Doradcę ds. klimatu i środowiska Łukasza Zarzyckiego, w ramach Programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego realizowanego przez Województwo Małopolskie jest wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Powiatu Olkuskiego.