Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nagrody dla finalistów VI Gminnego Konkursu Języków Obcych

Główna treść

Nagrody dla finalistów VI Gminnego Konkursu Języków Obcych

7 czerwca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbromiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom VI Gminnego Konkursu Języków Obcych dla uczniów gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych gminy Wolbrom. Dyplomy i nagrody rzeczowe w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Pana Adama Zielnika, wręczyła Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół Dorota Świerczek, wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Gołaczewach Panem Robertem Kozłowskim.
Celem konkursu jest przede wszystkim: popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego wśród młodzieży, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy, podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży, współpraca nauczycieli języków obcych gimnazjów i szkół podstawowych Gminy Wolbrom w procesie kształtowania osobowości i wrażliwości uczniów oraz promowanie osiągnięć uczniów.

Miejsko-Gminny Konkurs Języków Obcych jest już tradycją, która została zapoczątkowana w 2013 roku przez Gimnazjum numer 4. Organizatorzy mieli nadzieję, że w ramach dobrej współpracy z innym szkołami, kolejne edycje gminnego konkursu języków obcych odbywać się będą co roku w innej szkole. I tak też się stało, gdyż w latach kolejnych organizatorami konkursu byli:
• Zespół Szkół numer 2 – 2014 rok (II edycja)
• Zespół Szkół w Dłużcu – 2015 rok (III edycja)
• Zespół Szkół w Gołaczewach – 2016 rok (IV edycja)
• Zespół Szkół w Zarzeczu – 2017r. (V edycja)

W bieżącym roku organizacją konkursu zajął się zespół nauczycieli języków obcych z Zespołu Szkół w Gołaczewach w składzie: pani Katarzyna Barczyk, pani Karolina Pasich i pan Marcin Szymczyk.

Z racji reformy oświaty zaproszenie do udziału w konkursie zostało wysłane wszystkim szkołom podstawowym w gminie Wolbrom. Do konkursu przystąpili uczniowie następujących placówek:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
• Zespół Szkół w Wolbromiu
• Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
• Szkoła Podstawowa w Dłużcu
• Szkoła Podstawowa w Jeżówce
• Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku
• Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
• Zespół Szkół w Gołaczewach

Organizatorzy nie spodziewali się, że konkurs będzie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów oraz uczniów klas VII szkół podstawowych Gminy Wolbrom. W etapie szkolnym z języka angielskiego wzięło udział 90 uczestników, z czego do finału zostało zakwalifikowanych 20 uczniów z największą ilością punktów; natomiast konkurs z języka niemieckiego podjęło się pisać 29 uczniów, z których 16 przeszło do etapu gminnego.

Finał konkursu odbył się w Zespole Szkół w Gołaczewach w dniu 17 maja 2018 r. Na samym początku Wicedyrektor Zespołu Szkół Pan Tomasz Szczepankiewicz przywitał przybyłych gości, życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników. Pierwsi do zmagań przystąpili uczniowie piszący konkurs z języka angielskiego. Godzinę później swoje potyczki z zestawem konkursowym rozpoczęli finaliści piszący test z języka niemieckiego.

Laureatami VI Miejsko-Gminnego Konkursu Języków Obcych zostali:

Język angielski:
I miejsce: Kinga Błaut, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu (opiekun p. Jolanta Haberka)
II miejsce: Maria Paszkowska, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Edyta Domagała)
Joanna Domagała, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Edyta Domagała)
III miejsce: Wiktoria Trętowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu (opiekun p. Jolanta Haberka)
Pałka Karolina, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu (opiekun p. Teresa Szczepanek)

Język niemiecki:
I miejsce: Kinga Błaut, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu (opiekun p. Katarzyna Żak)
II miejsce: Patrycja Pałka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu (opiekun p. Katarzyna Żak)
Anna Pacia, Szkoła Podstawowa w Dłużcu (opiekun p. Agnieszka Koryto)
III miejsce: Zofia Lenart Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu (opiekun p. Katarzyna Żak)

Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji, nauczycielom i obsłudze szkoły za pomoc w przygotowaniu konkursu. Podziękowania płyną również do sponsorów, którzy udzielili wsparcia organizatorom VI Konkursu Języków Obcych:
• Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom – Panu Adamowi Zielnikowi za patronat nad konkursem oraz ufundowanie nagród książkowych
• Wydawnictwu Macmillan oraz Pani Dorocie Legeżyńskiej za patronat nad konkursem oraz ufundowanie gadżetów
• Wydawnictwu PWN oraz Instytutowi Goethe za ufundowanie nagród książkowych oraz gadżetów
• Dyrektorowi Domu Kultury – Panu Piotrowi Gamrotowi- za ufundowanie nagród
• Państwu Łukaszowi i Jolancie Żyłom za ufundowanie nagród

Organizatorzy konkursu:
Zespół Nauczycieli Języków Obcych w Zespole Szkół w Gołaczewach
Katarzyna Barczyk,
Karolina Pasich,
Marcin Szymczyk

GALERIA ZDJĘĆ: