Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nagrody za Konkurs Języka Niemieckiego

Główna treść

Nagrody za Konkurs Języka Niemieckiego

W dniu 4. kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik nagrodził finalistów Miejsko-Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego „Podania i legendy z krajów niemieckojęzycznych”, który odbywał się już po raz trzeci w Zespole Szkół „Pod Lasem” w Wolbromiu. W konkursie języka niemieckiego, poświęconym tym razem podaniom i legendom pochodzącym z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Liechtensteinu, uczestniczyło 20. gimnazjalistów z 4 gimnazjów z terenu miasta i gminy.Burmistrz doceniając umiejętności językowe gimnazjalistów, w dowód uznania wręczył im listy gratulacje z dołączonymi życzeniami dalszych sukcesów. Listy gratulacyjne otrzymali:Kinga Błaut – Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu – I miejsce (ex aequo) i Jakub Wiekiera  – Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu ­- I miejsce (ex aequo) Jakub Kuś – Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu – II miejsceAleksandra Bąchor – Gimnazjum w Gołaczewach – III miejsce 

GALERIA ZDJĘĆ: