Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najlepsze życzenia dla ósmoklasistów z Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Najlepsze życzenia dla ósmoklasistów z Miasta i Gminy Wolbrom

We wtorek 24 maja dla ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju, pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, będący konsekwencją wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Pierwszy raz uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co znaczy, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć podstawówkę. Choć zdadzą go wszyscy, z uwagi na brak minimalnego progu punktowego, warto pamiętać, że wynik wpłynie na to, czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:

24 maja (wtorek), godz. 9:00 – język polski;

25 maja (środa), godz. 9:00 – matematyka;

26 maja (czwartek), godz. 9:00 – język obcy.

Terminy dodatkowych to:

13 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

14 czerwca (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

15 czerwca (środa), godz. 9:00 – język obcy.

Z racji rozpoczynających się jakże ważnych egzaminów, ósmoklasistom z Miasta i Gminy Wolbrom, Burmistrz Adam Zielnik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem składają najlepsze życzenia.