Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nauczyciele Zespołu Szkół w Dłużcu w Wielkiej Brytanii

Główna treść

Nauczyciele Zespołu Szkół w Dłużcu w Wielkiej Brytanii

W czerwcu 2016 roku zatwierdzony został do realizacji projekt, pt. „Języki otwierają drzwi do Europy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Autorkami projektu były nauczycielki Zespołu Szkół w Dłużcu: Aneta Osmęda i Agnieszka Koryto. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wyniosła 10 671 euro.  W ramach tego projektu w czerwcu 2017 roku pani Aneta Osmęda i pani Justyna Żelazna uczestniczyły w szkoleniu metodycznym, pt. „EFL Methodology in Practice. Diversified Classroom Activities” zorganizowanym przez Richard Language College w Bournemouth.Dyrektor ZS Dłużec pan Krzysztof Szczepankiewicz i wicedyrektor pan Jerzy Zyguła uczestniczyli w kursie dla dyrektorów szkół, który został  zorganizowanym przez Shadows Professional Development w Bournemouth.Zajęcia warsztatowe szkolenia metodycznego trwały od godz. 9.00 do 16.00. Przez cały czas trwania kursu, posługiwaliśmy się wyłącznie językiem angielskim, zarówno podczas zajęć szkoleniowych, jak i w życiu codziennym. Szkolenia prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych  nauczycieli, którzy w niezwykle interesujący sposób oraz z poczuciem humoru, zapoznawali nas z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych. Na zajęciach poznaliśmy nowe aktywizujące metody nauczania i formy pracy z uczniami, co mamy nadzieję wpłynie na efektywność nauczania oraz zwiększenie motywacji naszych uczniów do nauki języka angielskiego. Nowe pomysły na pewno zastosujemy na lekcjach. Kurs ten wpłynął również  na wzbogacenie wiedzy związanej ze znajomością współczesnego życia społecznego i kulturowego Wielkiej Brytanii.  Szkolenie dla dyrektorów prowadzone było przez świetnych specjalistów i pozwoliło na zapoznanie się z programem Erasmus+. Uczestnicy zajęć poznali także brytyjski system edukacji, zadania i obowiązki kadry kierowniczej oraz personelu. W ramach kursu pan Krzysztof Szczepankiewicz i pan Jerzy Zyguła odwiedzili szkołę  Avonbourne w  Bournemouth. Wizyta na terenie szkoły brytyjskiej była połączona z obserwacją prowadzonych zajęć, była również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń  z  panią dyrektor szkoły Avonbourne Debbie Godfrey-Phaure.  W wyniku udziału w zajęciach podniosły się kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe uczestników.  Szkolenie to niewątpliwie wpłynie na poprawę umiejętności zarządzania kadrą i instytucją. Jak już wcześniej wspomniałam, na miejsce szkoleń wybraliśmy miasto Bournemouth w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Dorset, położone nad kanałem La Manche. Piaszczyste plaże, naturalne warunki do uprawiania sportów wodnych, klify to wszystko sprawia, że miasto jest jednym z ulubionych nadmorskich kurortów Anglików. Mieliśmy również okazję zwiedzić Londyn, który jest skarbnicą przepięknych zabytków. Dla mnie, jako nauczycielki języka angielskiego, jak i innych uczestników kursu, wspaniałym doświadczeniem było zobaczyć: Pałac Westminster, niepowtarzalny Big Ben – dzwon z wieży zegarowej, Westminster Abbey, Buckingham Palace, London Eye, Tower Bridge, Royal Parks of London, Shakespeare’s Globe. Na lekcjach dotyczących kultury Anglii, będziemy mogli opowiadać o ciekawych miejscach w Londynie, które widzieliśmy, a nie tylko o nich czytaliśmy. Londyn zrobił na nas ogromne wrażenie, dlatego mamy nadzieję, że kiedyś zwiedzimy go z naszymi uczniami. Napisanie projektu unijnego oraz jego realizacja, wymagała dużego poświęcenia i pracy. Do wypełnienia była cała masa dokumentów: wniosek, umowy, oświadczenia, wybór szkoleń, ewaluacja, raporty…  Czy było warto? Teraz wiem na pewno. „Yes, of course. Absolutely. It was worth it”. To wszystko czego się nauczyliśmy, co zobaczyliśmy na długo pozostanie w naszej pamięci. Jako nauczyciele, udoskonaliliśmy swój warsztat pracy i zwiększyła się nasza gotowość do udziału w europejskich projektach. Podsumowując, szkolenia zagraniczne to chyba jedna z najlepszych form doskonalenia zawodowego. Z Wielkiej Brytanii wróciliśmy pełni inspiracji i motywacji do dalszej pracy. Aneta Osmęda

GALERIA ZDJĘĆ: