Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nie bądź obojętny – reaguj na przemoc!

Główna treść

Nie bądź obojętny – reaguj na przemoc!

Rodzina to najważniejsze miejsce dla każdego człowieka, pełne miłości i zrozumienia. Jednak rodzina nie zawsze daje swoim członkom poczucie bezpieczeństwa, opiekę. Dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru, poniżenia i lęku. Jeżeli zdarza się, że ktoś bliski upokarza Cię, bije, popycha, zmusza do poniżających zachowań to istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucją zajmującym się pomaganie dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, widzisz dziecko krzywdzone przez dorosłych nie bądź obojętny na ich krzywdę – REAGUJ !

Każdy potrzebujący pomocy może uzyskać ją w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Wolbrom, ul. Skalska 20, tel. (032) – 644 10 75 ), powiadomić Komisariat Policji, sąd (nawet anonimowo ), szkołę lub Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy MOPS Wolbrom ( codziennie przyjmują: specjalista do spraw uzależnień, pracownik socjalny ).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog ( poniedziałek 15.00-17.00 ), prawnik ( wtorek 10.00-12.00 ), pracownik socjalny ( czwartek 13.00-15.00 ).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa również Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, odbywają się zajęcia dla osób współuzależnionych.