Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nie ma śmieci – są surowce

Główna treść

Nie ma śmieci – są surowce

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Uczniowie Zespołu Szkół Pod Lasem kolejny już raz chętnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. 15 września młodzież z naszej szkoły oczyszczała park miejski i teren wokół szkoły. Do akcji czynnie włączyli się Pan Burmistrz Adam Zielnik i Dyrektor szkoły Pan Waldemar Smoter. Tylko w ciągu godzinnego sprzątania udało się zebrać w stosunkowo czystej okolicy parku miejskiego kilkanaście worków śmieci. Sprzątanie Świata to lekcja poszanowania środowiska. Tego rodzaju akcje  zachęcają do refleksji nad własnym stosunkiem do otaczającego świata, ukazują,  jak wiele jest zanieczyszczeń wokół nas,  uświadamiają młodym ludziom, że właściwą postawą wpływają na stan środowiska.  W szkole prowadzone są również działania edukacje, mające na celu zmianę świadomości ekologicznej i nawyków uczniów oraz mieszkańców gminy Wolbrom. Uświadamiamy, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą być bezużytecznymi odpadami pozostawionymi- na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację,  powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przykładem takiego działania jest akcja zorganizowana na terenie szkoły i urzędu gminy przez nauczycielki Anetę Dobrek i Beatę Miłoszewską, której celem jest zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii.  – Promujmy działania,  dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Cytując słowa Floriana Plita ,,Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”, dlatego tylko wspólne działania mogą przynieść zamierzone efekty – apelują nauczycielki Aneta Dobrek i Beata Miłoszewska. 

GALERIA ZDJĘĆ: