Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Niedługo poznamy wykonawcę III etapu wolbromskiej obwodnicy

Główna treść

Niedługo poznamy wykonawcę III etapu wolbromskiej obwodnicy


Jak już informowaliśmy, w dn. 1 października 2021 r. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita – wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Budowy (ZRID) dla budowy III etapu obwodnicy Wolbromia. Nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i zabezpieczenie środków na realizację zadania przez Zarząd Województwa Małopolskiego, umożliwiło Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłoszenie postępowania przetargowego.


Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, iż w dniu 10 stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyło 11 oferentów. Każdy z nich zadeklarował 84 miesięczny okres gwarancji/rękojmi. Najdroższa ze złożonych ofert opiewała na kwotę: 13 693 600,69 zł, a najtańsza: 9 397 583,58 zł. Tuż przed otwarciem ofert Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 15 714 286,00 zł.
Zgodnie z warunkami przetargu wybrany w postępowaniu wykonawca, zrealizuje zadanie w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) o długości ok. 1 km wraz z budową obiektów inżynierskich i chodników oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca w pierwszej kolejności uporządkuje teren i przeprowadzi wycinkę zieleni, wzmocni grunty i dokona budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G. Na ul. Szosa Olkuska powstanie rondo. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie którego koszt wyniósł ponad 330 tys. zł. uwzględniono także budowę systemu odwadniającego drogę.

Jest to kolejny, jakże ważny krok by odcinek od ul. Skalskiej do ul. Szosa Olkuska powstał jak najszybciej. Pozwoli to usprawnić komunikację na krzyżówce DW 783 i DW 794 przy przejeździe, gdyż domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie całego ruchu tranzytowego (głównie ciężarowego) z Olkusza do Miechowa, z pominięciem wiecznie zakorkowanego skrzyżowania. Na budowę III etapu obwodnicy mamy zabezpieczone 2,5 mln. zł. na wykupy gruntów, a koszty budowy blisko kilometrowego odcinka obwodnicy zapewni Województwo Małopolskie – wyjaśnia burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.


Zgodnie z przeprowadzonym w 2020/21 r. generalnym pomiarem ruchu, droga nr 783 z Olkusza do Wolbromia jest najbardziej obciążona ruchem drogą wojewódzką w powiecie olkuskim. Przejeżdża nią blisko 12 tys. samochodów na dobę (w 2015 r. 7,3 tysięcy). Z racji cotygodniowych targów w środy i czwartki liczba pojazdów znacznie wzrasta, powodując w godzinach szczytu paraliż miasta. Domknięcie łuku obwodnicy spowoduje skierowanie ruchu tranzytowego z Olkusza do Miechowa, z pominięciem ciągle korkującego się skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ul. Krakowskiej.
Budowa dwóch odcinków obwodnicy Wolbromia, odcinka I etapu o długości 1,049 km od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej oraz 2,663 km odcinka II etapu (od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej) zakończyła się w 2019 roku. Aby jednak południowa obwodnica spełniała swoje zadania i wyprowadzała uciążliwy ruch samochodowy poza miasto, a w szczególności udrożniła ruch w rejonie skrzyżowania przy przejeździe kolejowym na ul. Krakowskiej, budowa III etapu obwodnicy od ulicy Skalskiej do szosy Olkuskiej jest nieodzowna.

Pragnę przypomnieć, że w latach słuszne minionych, pod rządami w naszej gminie koalicji dwóch partii politycznych, nie dość, że odstąpiono od dużej obwodnicy na rzecz obecnie wykonanej, to jeszcze dodatkowo środki były zabezpieczone jedynie na dwa istniejące już etapy. Czemu? Nie mnie wiedzieć i nie mnie pytać. Pewnie podobnie jak z innymi tematami wtedy u nas, „bo trzeba by się rozliczyć”. Na szczęście, rzutem na taśmę udało się uratować dokumentację projektową III etapu, którą trzeba było aktualizować. Wykorzystaliśmy jeszcze starą decyzję środowiskową, a to tylko i wyłącznie dzięki determinacji Naszych Marszałków: Pana Marszałka Łukasza Smółki i Pani Marszałek Iwony Gibas udało się pozyskać środki na realizację inwestycji. Zarówno Im jak i Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu inwestycji – przypomina Adam Zielnik.

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu – protokół z otwarcia ofert