Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Niedługo ruszają wypłaty dodatku węglowego

Główna treść

Niedługo ruszają wypłaty dodatku węglowego

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Adama Zielnika, w środę 28 września obradowała LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu. Sesja w trybie zdalnym odbyła się specjalnie po to, by wpisać do budżetu miasta pieniądze przekazane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na dodatki węglowe, otwierając drogę do wypłaty mieszkańcom świadczeń w wysokości 3 tys. zł. Do tej pory samorządy nie wypłacały tego dodatku, gdyż oczekiwano na pieniądze z rządu.

Zgodnie z głosowaniem (19 głosami za, 1 osoba z przyczyn technicznych nie głosowała, 1 osoba nieobecna) podjęta Uchwała Nr LVIII/469/2022 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2022 r. dokonała zmiany budżetu gminy na rok 2022 (w Uchwale Budżetowej Gminy Wolbrom Nr XLVIII/387/2021 RM z dnia 29 grudnia 2021 roku).

Przedstawione w przyjętej uchwale zmiany w planie dochodów objęły środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.248.560 zł. z czego na wypłatę dla mieszkańców przeznaczono 11.028.000,00 zł, zaś 220.560,00 złotych to koszty obsługi projektu.

Choć uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, czyli 28 września 2022 r. środki będą wypłacane z początkiem października.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, wszystkie przyjęte do czwartku 29 września 4579 wnioski muszą być na nowo zweryfikowane. Wymusiła to nowelizacja w dniu 20 września 2022 ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku.

Poprzez nowelizację dofinansowanie otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Nie może być bowiem takiej sytuacji, że z jednego budynku wpłynęły wnioski od sześciu osób – złożonych np. przez dziadków, rodziców i ich dorosłych dzieci.

Weryfikacja jest żmudna, gdyż składane dokumenty są często niekompletne lub zawierają błędy. Przez to przedłuża się czas ich weryfikacji i podjęcia decyzji w sprawie przyznania pieniędzy.

Należy pamiętać, że wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są do dnia 30 listopada, a wypłaty będą dokonywane na numer konta podanego we wniosku.

Szanowni mieszkańcy, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, od dnia 21 września przyjmowane są także wnioski o dodatek od osób, które swoje domy lub mieszkania ogrzewają opałem innym niż węgiel.

Dodatek grzewczy wynosi:

– 3000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy pelletem lub biomasą

– 1000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy drewnem

– 2000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy olejem opałowym

– 500 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy skroplonym gazem LPG

Pobierz wniosek o dodatek węglowy:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Pobierz wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Ze względu na duże natężenie telefonów w sprawie dodatku węglowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, uruchomił trzy nowe linie telefoniczne o numerach:

506 621 945

506 622 526

606 477 442

Informacja dla klientów udzielana jest w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7.00 – 15.00.