Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Niedługo ruszy kanalizacja Łobzowa

Główna treść

Niedługo ruszy kanalizacja Łobzowa

Gmina Wolbrom finalizuje kolejną ważną dla mieszkańców sprawę. Za kilka dni burmistrz Jan Łaksa podpisze umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji Łobzowa. Nasz wniosek o przyznanie pomocy z PROW został oceniony pozytywnie i doczekał się na zwiększenie puli środków finansowych w bieżącym rozdaniu.

Gmina zaplanowała budowę kanalizacji sanitarnej  na odcinku ul. Kościuszki w stronę Starej Wsi w Łobzowie. Dofinansowanie z PROW może dotyczyć wyłącznie części inwestycji na terenie wiejskim. Kanalizacja fragmentu ul. Kościuszki i Wiśniowej będzie finansowana z innego źródła, ale projekt przygotowywany był na całość inwestycji, bo obydwa etapy łączą się nierozerwalnie. Zaplanowany system odprowadzania ścieków do oczyszczalni przewiduje budowę dwóch przepompowni, rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz 123 przyłączy domowych, z czego 66 w Łobzowie. Do sieci zostaną wpięte również sklep, szkoła z domem nauczyciela, ośrodek zdrowia, apteka i remiza OSP. Rurociągi kanalizacyjne prowadzone będą częściowo w pasie drogi powiatowej 1126K oraz w drogach i ulicach gminy Wolbrom, a także w działkach indywidualnych. Tereny pod przepompownie, które konieczne są ze względu na spore pofałdowanie terenu – pierwszą przy drodze na Zaogrodzie (teren miasta) i drugą przy drodze powiatowej w Łobzowie –  zostaną wykupione przez Gminę.

Ze względu na dwa źródła finansowania konieczne będzie przeprowadzenie dwóch przetargów, osobno na odcinek wiejski i miejski, dlatego działania przygotowujące inwestycję idą dwutorowo.

Odcinek kanalizacji na terenie miasta Wolbromia mógłby być sfinansowany bezpośrednio z budżetu, ale gmina skorzysta z możliwości ubiegania się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która może być w znacznej części umorzona, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego. Rozmowy w tej sprawie są już znacznie zaawansowane.

Obydwa przetargi będą ogłoszone w niedługim czasie. Z uwagi na porę roku realizacja obu zadań odbędzie się jednak w znacznej części w roku przyszłym.

Całkowity koszt realizacji zadania dofinansowanego z PROW obliczono na 3 572 165,19 zł, z czego dofinansowanie może wynieść 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Gmina wnioskowała o kwotę dofinansowania w wys. 2 179 726 zł. Zadanie na terenie miasta zaś przewiduje pożyczkę z WFOŚ w wys. 722 700 zł, a całość inwestycji wyceniono na 1 000 471 zł.

Ewa Barczyk