Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Niepełnosprawny – jeden z nas

Główna treść

Niepełnosprawny – jeden z nas

W piątek w wolbromskim DK świętowano Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Żyjemy razem- kultura do pełna”. Organizatorem tego wydarzenia był Warsztat Terapii Zajeciowej w Lgocie Wolbromskiej działający w strukturze PSOUU koło w Wolbromiu. Licznie zgromadzona publiczność, oprócz występów artystycznych, mogła podziwiać wystawę rękodzieła wykonanego przez uczestników Warsztatu.

Celem obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim zwrócenie  uwagi społeczeństwa lokalnego na bariery: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają ludziom z niepełnosprawnościami prowadzenie normalnego życia. Podczas piątkowego spotkania podkreślono, że niepełnosprawność podobnie jak kolor skóry, płeć lub poglądy polityczne nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Impreza miała charakter tym bardziej szczególny, że w tym roku przypada okrągła 50 rocznica powstania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Po przemówieniach zaproszonych gości, zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć bardzo ciekawą prezentację multimedialną pt. „Człowiek- godność, niepełnosprawność”, ukazującą problemy z jakimi stykają się niepełnosprawni. Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpili: chór z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”, uczniowie z ZS w Zarzeczu, uczniowie z ZS w Dłużcu oraz zespół młodzieżowy Kastalia, działający przy ZS nr 4 w Olkuszu. Uczestnicy WTZ z Lgoty Wolbromskiej wraz z członkami UTW z Wolbromia przygotowali również przedstawienie pt. „Jarmark Wolbromski”, które miało na celu  ukazanie wartości historii regionu i miasta w połączeniu ze współczesnością, którą tworzymy, bowiem sięganie do tradycji wzbogaca nas wszystkich i przypomina jak ważną kwestią są korzenie przeszłości. Nie zabrakło także występu rodziców dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu, którzy w przedstawieniu pt. „Śpiąca królewna” dali publiczności ogromną dawkę pozytywnej energii. Każdy chętny mógł również zakupić specjalne cegiełki, z których dochód zostanie wykorzystany na poprawę warunków bytowych podopiecznych WTZ w Lgocie Wolbromskiej.

Można śmiało powiedzieć, że było to wspaniałe spotkanie, z którego miejmy nadzieję,  każdy wyniósł choć cząstkę refleksji. Ludzie niepełnosprawni żyją wśród nas – pełnosprawnych. Mają te same prawa, podobne problemy… czasem tylko są trochę bardziej od zdrowych ograniczeni swą niepełnosprawnością, ale nie powinno to być powodem do litości i protekcjonalnego traktowania, ale zwykłej ludzkiej solidarności. Wyciągnijmy do nich rękę, a nie tylko ukradkiem zerkajmy. I dajmy dobry przykład naszym dzieciom, aby kolejne pokolenia nie traktowały nikogo jako gorszego od siebie tylko z powodu jego niepełnosprawności.

Greta Fałda