Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: NIK bada wykorzystania obiektów sportowych

Główna treść

NIK bada wykorzystania obiektów sportowych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację NIK Delegatura w Krakowie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r.


LINK DO ANKIETY