Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowa świetlica wiejska w Miechówce

Główna treść

Nowa świetlica wiejska w Miechówce

W ostatnią niedzielę mieszkańcy małej Miechówki cieszyli się z poświęcenia przez proboszcza parafii w Porębie Dzierżnej lokalnej Izby Tradycji Ludowej. Ta aktywna społeczność, choć licząca niewielu mieszkańców świętowała wspólnie z zaproszonymi gośćmi.

Budowa świetlicy, w której znalazła siedzibę Izba Tradycji Ludowej oraz lokalna jednostka OSP została ukończona dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi, realizowanego w ramach Programu, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca, Firma Handlowo-Usługowa „PASO” Sośnierz Paweł, złożył ofertę na kwotę 242.479,56 zł brutto i gwarancją 5 lat, licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego robót.

Nowe lokum Koła Gospodyń Wiejskich i strażaków ochotników ma być centrum integrującym jeszcze bardziej społeczność lokalną. Mieszkańcy od dawna marzyli o miejscu, gdzie mogliby się wspólnie spotkać i realizować różne projekty. Świetlica ma szanse stać się miejscem aktywnego wypoczynku, pielęgnacji lokalnych tradycji i rozwijania pasji mieszkańców. Jak zapewniają – pomysłów i zapału im nie zabraknie.