Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Noworoczne spotkanie z biznesem

Główna treść

Noworoczne spotkanie z biznesem

Przedsiębiorczość mieszkańców jest jednym z czynników wpływających na dynamikę rozwoju Gminy, a wzajemna współpraca i informowanie się o podejmowanych działaniach, są elementami budowania potencjału gospodarczego obszaru na którym żyjemy.

W tym duchu, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, w piątek 5 stycznia odbyło się „Noworoczne spotkanie z biznesem”. Było to pierwsze z cyklu spotkań władz Gminy z przedstawicielami biznesu z naszego terenu. Gościem specjalnym była Pani poseł Dorota Marek, członkini Komisji Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju, a prywatnie też przedsiębiorca, właściciel firmy transportowej.

Bardzo dziękujemy przedsiębiorcom za tak liczne przybycie i zainteresowanie rozwojem naszej małej ojczyzny.