Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Łobzowie

Główna treść

Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Łobzowie

Dzień 4 października 2019 r. to historyczna chwila, która na długo zapadnie w pamięci pracowników szkoły, uczniów, rodziców, gości i lokalnej społeczności Łobzowa. Tego dnia, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania Szkole Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Łobzowie nowego sztandaru. Poświęcenia sztandaru ufundowanego dzięki przychylności rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz przyjaciół szkoły i sponsorów dokonał proboszcz ks. kan. Zbigniew Luty.

Po poświęceniu poczet sztandarowy z chorążym Zdzisławem Pasichem – Przewodniczącym Rady Rodziców, przekazał sztandar Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi. Następnie, Burmistrz oddał sztandar w ręce Dyrektora szkoły Daniela Malinowskiego, a ten z kolei przekazał go uczniom Szkoły Podstawowej. Po prezentacji, nastąpił uroczysty moment ślubowania uczniów na sztandar.
Uroczystość, która odbyła się w pomieszczeniach oddanego do użytku 28 kwietnia b.r. Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie zgromadziła wielu zaproszonych gości. Obok władz samorządowych Miasta i Gminy Wolbrom, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Adamem Zielnikiem, radnych różnego szczebla, dyrektorów sąsiednich szkół, przedstawicieli lokalnej społeczności, nauczycieli, rodziców i uczniów, swą obecnością zaszczycił także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch.
W swej przemowie, Minister Jacek Osuch przypomniał, że jeszcze przed kilkoma laty przyszłość łobzowskiej szkoły stała pod znakiem zapytania. Wyraził zadowolenie, że dziś dzięki determinacji miejscowego społeczeństwa oraz obecnym władzom na czele z Burmistrzem Zielnikiem, szkoła funkcjonuje nadal i się rozwija, podobnie jak cały Łobzów. Jako przykład podał, że szkołę czeka kolejna inwestycja, którą będzie budowa sali gimnastycznej, na którą Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 2 miliony złotych.
Dla Adama Zielnika uczestnictwo w uroczystości w potrójnej roli: jako burmistrz, łobzowianin oraz wychowanek tejże szkoły, było bardzo wzruszającą chwilą. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom podziękował wszystkim osobom i fundatorom, którzy nie szczędzili swoich środków na jakże piękny sztandar. Wyraził nadzieję, że będzie on służył przez następne pokolenia. Uczniom życzył, aby godnie reprezentowali szkołę zgodnie z sentencją wyhaftowaną na tymże sztandarze.
Adam Zielnik docenił starania Ministra Jacka Osucha w przyznaniu Gminie Wolbrom dotacji w wysokości 2 mln złotych na budowę sali gimnastycznej.

– Mamy prawomocne pozwolenie na budowę. Teraz czas na rozpoczęcie procedury przetargowej. Jak Bóg da i zdrowie dopisze, to za dwa lata (do końca 2021 roku) dzięki pomocy Pana Ministra, będziemy się cieszyli z nowej sali gimnastycznej. Jak widzimy marzenia się spełniają, choć jeszcze przed kilkoma laty temat nowej sali, dla niektórych odbierany był co najmniej jako żart – oznajmił z zadowoleniem Burmistrz Adam Zielnik.
W dalszej części wypowiedzi Burmistrz podzielił się z planami w stosunku do szkoły w Kąpielach Wielkich, gdzie również powstanie nowa sala gimnastyczna. Także i w tej inwestycji swą pomoc zadeklarował Minister Jacek Osuch.
Uroczystość zakończyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy 5-8 pod kierunkiem nauczycielek Ewy Chaberki, Katarzyny Paci, oraz Urszuli Tuchowskiej w przedstawieniu pt. „Bartosz Głowacki – bohater spod Racławic”.

Przypomnijmy.
Przed rokiem, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Rada Miejska w Wolbromiu uchwałą nr LIII/615/2018 z dnia 1 października 2018 r. zmieniła nazwę Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Ludowej Bartosza Głowackiego w Łobzowie na „Szkołę Podstawową im. Bartosza Głowackiego w Łobzowie”.
Dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach pracom modernizacyjnym budynek i otoczenie szkoły zmieniły się nie do poznania. W 2017 roku szkoła, jako jedna z siedmiu placówek z terenu gminy, przeszła gruntowną termomodernizację. Zmodernizowane zostało także boisko oraz prowadząca do szkoły droga z nowym chodnikiem. Obecnie do szkoły w Łobzowie uczęszcza 134 dzieci. Z sali, która powstanie za ok. dwa lata, korzystać będą nie tylko uczniowie, ale także społeczeństwo Gminy Wolbrom.