Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy zakład od nowego roku

Główna treść

Nowy zakład od nowego roku

W czwartek, 29 października Rada Miejska w Wolbromiu zadecydowała o połączeniu dwóch wolbromskich zakładów budżetowych tj. WZWiK oraz MZGKiM. Nowa jednostka, która powstanie w wyniku tego procesu będzie funkcjonować pod nazwą Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu od 1 stycznia 2016r. Inicjatorem projektu jest burmistrz Adam Zielnik, który zamierza w ten sposób zracjonalizować potencjał obu zakładów, przy okazji uzyskując oszczędności.

– Moja decyzja jest nieodwołalna i zrobię wszystko, aby skutecznie doprowadzić do połączenia obu zakładów – twierdził na posiedzeniach komisji przed sesją  burmistrz Adam Zielnik, argumentując, że dalsze utrzymywanie status quo jest anachronizmem. Jego argumentacja przekonała większość radnych, którzy już bez dyskusji na sesji poparli projekt 17 głosami, przy 2 wstrzymujących się. Wątpliwości nie pozbyli się radni Stanisław Kołodziej i Zbigniew Żyła.  W głosowaniu nie wziął udziału obecny na sesji przewodniczący Dariusz Gorgoń.

Według projektodawcy operacja podyktowana jest głównie względami ekonomicznymi i ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych zakładów. Burmistrz podkreśla również względy logistyczne: – W miejsce dwóch średniej wielkości zakładów powstanie jeden duży, o znacznie lepszym potencjalne, który będzie lepiej radził sobie na rynku. Przy okazji dwie jednostki organizacyjne Gminy przestaną ze sobą konkurować w świadczeniu niektórych podobnych usług (np. wywóz nieczystości płynnych), co jest absolutnym nieporozumieniem – przekonuje Zielnik. – Połączenie zakładów sprawi też, że do wykonywania pewnych prac i inwestycji nie trzeba będzie wynajmować do różnych robót firm zewnętrznych, co miało miejsce dotychczas, ponieważ paradoksalnie MZGKiM nie mogło wykonywać zleceń WZWiK, które musiało szukać wykonawców zewnętrznych. Pieniądze niepotrzebnie wypływały przez to poza gminę. Jestem przekonany, że w efekcie zmian organizacyjnych uda się obniżyć ceny usług świadczonych dotychczas poprzez te dwa podmioty – wody i ścieków – w odniesieniu do WZWiK oraz usług i robót budowlanych wykonywanych przez MZGKiM – przekonuje burmistrz, który oblicza planowane oszczędności docelowo, czyli po zakończeniu pierwszego półrocza 2016 roku, w ujęciu rocznym do 1 mln zł na wydatkach osobowych i do 1 mln zł na wydatkach rzeczowych. Projekt ma przyczynić się też do optymalizacji podatkowej, poprzez obniżenie danin na rzecz Skarbu Państwa.

Najwięcej emocji wywołuje sprawa redukcji zatrudnienia, wynikającej przede wszystkim z połączenia dublującej się części „biurowej” obydwóch zakładów.  Burmistrz w trakcie przedstawiania projektu mówił o likwidacji ok. 18-20 miejsc pracy. Doprecyzowując szczegóły swojego planu burmistrz przypomniał o zamiarze wyłączenia z początkiem nowego roku ze struktur MZGKiM zatrudniającego obecnie 14 pracowników Zespołu Basenów przy Kamiennogórskiej, który przejmie w zarząd Dom Kultury. – Dyrektor Piotr Gamrot  już przygotowuje się do tego zadania, tak pod kątem przyszłej modernizacji obiektu, jak i racjonalizacji zatrudnienia. Obliczam, że do obsługi obiektu wystarczy 8 osób – wyjaśnia Zielnik, dodając: – Będziemy chcieli działać elastycznie, tak, aby zwolnienia jak najmniej dotknęły ludzi – w pierwszej kolejności odejdą osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny lub mogą skorzystać z pomostówek.

Z zapowiedzi wynika, że połączonymi zakładami ma kierować dyrektor wyłoniony w wyniku konkursu, który będzie ogłoszony już po połączeniu zakładów. On też będzie zdecydował o ruchach personalnych w nowej jednostce organizacyjnej Gminy. Główna siedziba dyrekcji i biura nowego zakładu znajdą siedzibę na Wrzosowej w budynku zajmowanym dotąd przez WZWiK, a zwolnione, niepotrzebne już Gminie pomieszczenia przy ul. 1 Maja (siedziba MZGKiM) zostaną przeznaczone pod wynajem.

– Łącząc zakłady, nie robimy niczego nowego, bo będziemy działać na wzór operacji przeprowadzonej w gminie Bierutów, która trzy lata temu połączyła dwie podobne jednostki organizacyjne gminy w drodze pełnej sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że następca prawny wstąpił w ogół praw i obowiązków majątkowych poprzedników. Dowiadywaliśmy się o szczegóły przedsięwzięcia zarówno na płaszczyźnie księgowej, jak i prawnej i wiemy, że choć czeka nas ogrom pracy, to rzecz jest wykonalna i w efekcie się opłaca. – Oszczędności osiągnięte przez Bierutów osiągnęły 10%, czyli gra jest warta świeczki jeżeli wziąć pod uwagę, że może to być kwota nawet do 2 mln zł rocznie – przekonuje Adam Zielnik.

Proces łączenia jednostek nie dotknie w żaden sposób mieszkańców – klientów WZWiK, czy MZGKiM, którzy po prostu swoje rozliczenia za dostarczane usługi (rozliczenia wody, kanalizacji i dokonają z nowym podmiotem.