Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Obwieszczenie o wyłożeniu

Główna treść

Obwieszczenie o wyłożeniu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom

OBWIESZCZENIE-studium.pdf