Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Główna treść

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 OBWIESZCZENIE