Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Obwieszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Główna treść

Obwieszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Obwieszczenie informujące o wydaniu Przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak DOII-III-adk/BOII-3adk-772-26-1391/13/14, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego nr 1/13z dnia 23 stycznia 2013r.

Załącznik:
Obwieszczenie + Decyzja.pdf