Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ochotnicy z Łobzowa podsumowali swą służbę

Główna treść

Ochotnicy z Łobzowa podsumowali swą służbę

Podobnie jak w latach ubiegłych, miesiąc luty jest czasem na strażackie posumowania. Pierwsze spotkania sprawozdawcze rozpoczęły się z początkiem miesiąca i odbyły się już w większości jednostek działających w naszej gminie. W najbliższą sobotę 16.02. jako ostatnie, odbędą w jednostkach OSP w Wolbromiu, Lgocie Wielkiej, Budzyniu, Chełmie i Zasępcu. W każdym ze spotkań uczestniczył burmistrz Adam Zielnik, który nie tylko na bieżąco śledził działalność jednostek, ale także zapoznawał się z ich sukcesami oraz potrzebami lokalnych społeczności.

W ubiegłym roku naszym ochotnikom nie brakowało pracy. Strażacy-ochotnicy nieśli pomoc nie tylko w pożarach, ale także w innych zdarzeniach. Każdej jednostce za wytrwałą pomoc niesioną mieszkańcom, burmistrz Adam Zielnik składał wyrazy wdzięczności. 

Jedno z bardziej interesujących spotkań odbyło się w łobzowskiej OSP. W ubiegłym roku zarówno ochotnicy jak i społeczeństwo Łobzowa żyli przede wszystkim modernizacją remizy. Z uwagi na  trwające jeszcze prace, tegoroczne spotkanie sprawozdawcze odbyło się w salce gimnastycznej pobliskiej szkoły. 

Jednostka z 94 letnią tradycją dysponuje obecnie średnim wozem gaśniczym. Jest wyposażona w system selektywnego alarmowania drogą radiową, natomiast strażacy alarmowani są za pomocą SMS-ów. Jednostka OSP liczy obecnie 35 członków zwyczajnych oraz 17 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ważną sprawą dla jednostki jest zaplecze. Ochotnicy z Łobzowa pozyskali trzech nowy druhów, którzy podczas spotkania sprawozdawczego złożyli uroczyste ślubowanie. Nowymi strażakami jednostki zostali: dh Beata Haberka i dh Patryk Kozieł z Łobzowa oraz dh Kacper Waga z Wolbromia. Dodatkowo szeregi jednostki zasilą dwie druhny MDP, które osiągnęły pełnoletność, dh Anna Grabowska oraz dh Paulina Strojna.
Działająca od dwóch lat pod czujnym okiem dh Mirosława Chaberki „Młodzieżówka” na dobre wrosła w środowisko gminy uczestnicząc niemal w każdej uroczystości państwowej, gminnej czy kościelnej. W nagrodę, za wzorową służbę najmłodsi ochotnicy uczestniczyli w zorganizowanych z myślą o nich atrakcyjnych wycieczkach jak na przykład do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach czy JRG PSP nr 1 w Katowicach. Doskonale układa się współpraca z Sołectwem oraz Kołem Gospodyń Wiejskich i Zespołem Regionalnym Łobzowianie, którym druhowie użyczali pomieszczeń. Całoroczna praca wybranego w 2016 roku Zarządu została pozytywnie oceniona przez zgromadzonych druhów, którzy jednogłośnie udzielili mu absolutorium.

W okresie sprawozdawczym na terenie działalności OSP Łobzów nie zanotowano na szczęście żadnych pożarów. Choć nie było wyjazdów do pożarów, w ubiegłym roku łobzowskim ochotnikom nie brakowało pracy. Obok prowadzonych na bieżąco prac przy utrzymaniu porządku i poprawy estetyki otoczenia remizy, najwięcej trudu włożono w przygotowanie strażnicy do jej gruntownej modernizacji. 
Wato przypomnieć, że na zadanie „Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie” Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 350 tys. zł. przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Modernizacja objęła rozbudowę remizy w kierunku północnym, na dwóch kondygnacjach. Rozbudowę zaplecza kuchni, a na ostatniej kondygnacji wykonanie tarasu widokowego. Przebudowę całego dachu. W przyziemiu, dobudowane zostało magazynowe zaplecze kuchni. Zamiast obszernej klatki schodowej prowadzącej do poddasza, do komunikacji wykorzystana zostanie winda osobowa. W poddaszu, obok tarasu, znajdą się wolne pomieszczenia m.in.: biblioteki  z czytelnią, izby pamięci, świetlicy o pow. 80 m2.  Z kolei przy wschodniej elewacji budynku stanie wieżyczka z syreną lub symbolicznie zamontowanym dzwonem. 
Planowany termin zakończenia inwestycji już za kilka tygodni. Natomiast na oficjalne otwarcie, jak oznajmił uczestniczący w spotkaniu sprawozdawczym dh Adam Zielnik, a na co dzień Burmistrz MiG Wolbrom, trzeba będzie poczekać do kwietnia. 
Korzystając z obecności gospodarza Gminy Wolbrom, ochotnicy przedstawili plan działania na rok 2019. Obok organizacji zajęć dla młodzieży czy wycieczki do Sandomierza, zakupu umundurowania dla nowych członków OSP, w planie znalazło się zadanie odnowienia, stojącej tuż przy strażnicy kapliczki św. Floriana. Burmistrz Adam Zielnik, zapewnił, że znajdzie się sposób, aby pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, a z pomocą przyjdzie zgłoszenie jej do konkursu „Małopolskie Kapliczki”. Równie pozytywnie Adam Zielnik odniósł się do złożonego przez Zarząd OSP wniosku o zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego, informując że czynione są odpowiednie kroki. Przysłuchujący się rozmowom łobzowski radny dh Zdzisław Pasich zauważył, że warto się zastanowić nad przeprowadzeniem modernizacji stojącej w pobliżu remizy i kapliczki – salki katechetycznej, co przyczyniłoby się do dalszej poprawy estetyki centrum sołectwa. Propozycja ta została przyjęta z uznaniem przez licznie zebranych druhów i mieszkańców Łobzowa.