Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Od dziś zbiórki publiczne po nowemu

Główna treść

Od dziś zbiórki publiczne po nowemu

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. Według nich nie będzie już potrzeby uzyskiwania urzędowych zgód na zbiórki publiczne – jak czytamy na portalu MAC: „ to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL”.

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych została opublikowana 17 kwietnia 2014 r. i wchodzi w życie 18 lipca br. Również dzisiaj rusza specjalny portal internetowy ZBIORKI.GOV.PL

(tekst ustawy – http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498 )

Najważniejsze zmiany w przepisach o zbiórkach publicznych:

– Ustawa znosi obowiązek uzyskiwania „pozwoleń” na zbiórkę publiczną – zastąpi je proste zgłoszenie na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. Publikacja na portalu nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą lub faksem. Dziś na urzędowe pozwolenie czeka się do 30 dni. Portal ZBIÓRKI.GOV.PL rusza w momencie wejścia w życie ustawy.


– Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy z użyciem profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej (papierowej).  Organizator zbiórki będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą lub faksem  do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zgłoszenie elektroniczne będzie bardzo proste do wypełnienia i pozwoli na szybszą rejestrację zbiórki – w ciągu max. 3 dni. Będzie do niego potrzebny podpis cyfrowy – ale nie trzeba się uciekać do płatnych narzędzi. Wystarczy bezpłatny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP , który można w paręnaście minut założyć na portalu www.ePUAP.gov.pl, a później jednorazowo „potwierdzić” stawiając się w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.


– Od 18 lipca 2014 r. na ogólnopolskim portalu www.zbiorki.gov.pl będą publikowane również sprawozdania;

– Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (84 zł od zbiórki) oraz niejednokrotnie kosztowny – szczególnie dla mniejszych inicjatyw  – obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

– Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – zbiórki te będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

– Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić bez żadnych dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu w Polsce.

– Obecnie informacje o zbiórkach i sprawozdania z nich przechowywane są w urzędzie. Na mocy nowej ustawy będą dostępne online dla wszystkich.


Konsekwencje zmiany

Organizacja zbiórek publicznych będzie pozbawiona zbędnych formalności. Organizatorzy zbiórek będą mogli się skupić na tym, co w dobroczynności najważniejsze – na zdobywaniu zaufania, za którym może pójść społeczne wsparcie.

Wszystkim obywatelom ustawa ułatwi poznanie skali akcji społecznych organizowanych w całym kraju. Ta wiedza zamknięta była do tej pory w segregatorach w urzędach. A wystarczy spojrzeć na cele zbiórek ogólnopolskich, na które urzędowe zgody wydawał do tej pory MAC, by zobaczyć, wokół jakich inicjatyw organizują się obywatele:

na stypendia dla zdolnych dzieci

na pomoc mieszkańcom zaprzyjaźnionych miast na Ukrainie

na pomoc niepełnosprawnym

na schronienie dla ofiar konfliktu w Syrii

na haftowaną replikę obrazu Matejki „Jan III Sobieski pod Wiedniem„

na renowację neonu „KINO OCHOTA”

na szkoły w Afganistanie, Autonomii Palestyńskiej, Kenii, Somalii i Sudanie Południowym

na karmę i leki dla kotów

na budowę szkoły w Ugandzie

na szkolenia żeglarskie dla młodzieży z rodzinnych domów dziecka

na pomoc dla polskich rodzin na Litwie, Białorusi i Ukrainie

na badania nad bioprotezami zastawek serca

na plac zabaw w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevoday w Indiach

na „BrzuszkoBus”, który jeżdżąc po kraju ułatwi robienie badań ginekologicznych

na rozwijanie potencjału sportowego dzieci klas III – VI

na finansowanie filmu fabularnego Smoleńsk 2010

na nową salę gimnastyczną w społecznej szkole podstawowej

na aparat do sztucznego oddychania dla Dziecięcego Centrum Specjalistycznego we Lwowie

na odbudowę niemieckiego niszczyciela czołgów JagdPanzer Hetzer 38T

na popiersie śp. Krzysztofa Kozłowskiego

i wiele innych


Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji