Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta pracy

Główna treść

Oferta pracy

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE zatrudni ANKIETERKĘ/A Miejsce pracy: praca w terenie na obszarze woj. małopolskiego w szczególności okolice miasta Olkusza. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w zadaniowym czasie pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
• analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
• komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• 2 lata pracy potwierdzone świadectwem pracy,
• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),

dodatkowe:
• komunikatywność,
• dobra organizacja własnej pracy,
• odporność na stres,
• dyspozycyjność i mobilność,
• rzetelność i terminowość.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,

Termin składania dokumentów:  21.07.2017 r.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny podpisane własnoręcznym podpisem.
prosimy przesłać na adres:

Urząd Statystyczny w Krakowie,
ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków
adres mailowy: a.wywial@stat.gov.pl
tel. 12 36 10 233

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. Niewykorzystane oferty po zakończeniu rekrutacji są niszczone.