Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Oferta realizacji zadania publicznego

Główna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 27 sierpnia 2014 roku na „Upowszechnianie kultury fizycznej”.

Załącznik:
Oferta realizacji zadania publicznego.pdf