Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje, że w dniu 09 maja 2014 roku Urząd Miasta i Gminy Wolbrom będzie nieczynny.

Zamknięcie Urzędu spowodowane jest obowiązkiem udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego za 03 maja 2014 roku.

Z up. Burmistrza
/ — /
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
dr inż. Katarzyna Posełek

Wolbrom, dnia 08 maja 2014 roku.