Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ogłoszenie

Główna treść

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst ogłoszenia do pobrania

Formularz-zgłoszeniowy-do-bazy.doc