Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: OGŁOSZENIE MOPS Wolbrom

Główna treść

OGŁOSZENIE MOPS Wolbrom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, informuje, że od 2017 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Wspomnianą pomocą będą mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Wydawanie paczek dla osób, które otrzymały skierowania z MOPS odbędzie się w remizie OSP w Lgocie Wielkiej w dniach:
23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
25.03.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00
27.03.2017 r. w godz. 10:00 – 12:00